Гинекологија

 Служба за здравствену заштиту жена пружа примарну здравствену заштиту свим      грађанкама Уба и околних села.
 Своју делатност обавља путем превентивног и куративног рада, кроз рану  дијагностику, терапију, континуирани здравствено-васпитни рад, рад на планирању  породице, као и рад у Саветовалишту за труднице.