Контакт

 • Адреса: ул. Добросава Симића бр. 1
  14210 УБ, Србија
  Факс: 014/ 416-565
  Нове телефоне Дома здравља можете погледати кликом на линк „телефони ДЗ Уб“
  е-маил: dzub@dzub.rs
 • е-маил: direktor@dzub.rs
  е-маил за оnline заказивање:  zakazivanje@dzub.rs
  е-маил статистичар: statisticar@dzub.rs
  е-маил главне сестре: glavnasestra@dzub.rs
  е-маил правна служба и ЈН: pravna_nabavna_sluzba@dzub.rs
  е-маил шеф рачуноводства: ljiljana.veselinovic.dzub@gmail.com
 • биографија директорке линк

овде можете преузети остале податке о ДЗ Уб

  Ваше име (обавезно)

  Ваша е-пошта (обавезно)

  Предмет

  Ваша порука