ЈН за 2021. год.

План јавних набавки за 2021 годину

ПРАВИЛНИК О ЈН НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ПРАВИЛНИК JN

Прва измена плана за (2021)

Датум Назив тендера Документација Допуна конкурсне документације