ЈН за 2019. год.

План јавних набавки за 2019 годину (ПЈН 2019)

Прва измена плана за (2019)

Датум Назив тендера Документација Допуна конкурсне документације
15.01.2019.  Уље за ложење 1/2019  Позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
 
13.02.2019.  Стоматолошки материјал 2/2019  Позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговораОдлука о обустави партија 3,4 и 5Обавештење о закљученом уговоруОбавештење о обустави уговора

Измена конкурсне документације

Obavestenje

Питања

14.02.2019.  Средства за одржавање хигијене 3/2019 Позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
3.1.2019 Специјалистичко консултативне услуге 4/2019 Позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
15.3.2019 Канцеларијски материјал 5/2019 Позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору
19.3.2019 Санитетски и лабораторијски материјал 6/2019 Позив
Конкурсна документација
 Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
29.03.2019 Ро материјал 7/2019

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

12.4.2019 Гориво за санитетска возила 8/2019

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Конкурсна документација измена

Обавештење

Питања и одговори

Питања и одговори 2

 16.5.2019
 Услуга одржавања и унапређења информационог система хелиант
9/2019
 

Позив

Конкурсна документација

Одлука

Обавештење

 
29.7.2019
Пелет
10/2019
Позив
Конкурсна документација
Одлука
 
14.10.2019
Набавка возила
11/2019
Позив
Конкурсна документација

      Одлука

 
1.11.2019
Опремањ дечијег одељења

12/2019
Позив
Конкурсна документација
Одлука

 

Измена
Измена и допуна

Обавештење

     Обавештење

 
1.11.2019
Набавка возила

13/2019
Позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

      

Обавештење
26.11.2019
Опремање педијатрије
Позив
Конкурсна документација
 Одлука о додели уговора
 
Обавештење