ЈН за 2017. год.

План јавних набавки за 2017 годину (ПЈН 2017)

Датум Назив тендера Документација Допуна конкурсне документације
 09.02.2017.  Стоматолошки  материјал 1/2017  Позив
Конкурсна документација
Одговор комисије за ЈН
Питања и одговори
Питања и одговори у вези ЈНМВ
Измена конкурсне док.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 1/2017
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1/2017
 
 03.04.2017.  Специјалистичко консултативне делатности 2/2017  Позив
Конкурсна документација
 Одлука и oбавештење
 06.04.2017.  Канцеларијски материјал и штампани обрасци 3/2017  Позив
Конкурсна документација
 Допуна конкурсне документације

2. Допуна конкурсне документације

3. Питања и одговори

4. Oдлука о додели уговора

5. Обавештење

 25.4.2017  Јавна набавка мале вредности 4/2017  Документација  Додатак

Обавештење

 31.5.2017  Јавна набавка:
Гориво за санитетска возила 5/2017
 Конкурсна документација 

Позив за подношење понуде

 Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Одлука о закљученом уговору

Обавештење

 4.9.2017  Јавна набавка: РТГ материјал 6/2017 Конкурсна документација

Позив

 Одлука о додели уговора

Обавештење

 6.9.2017
 Јавна набавка мале вредности: Уље за ложење 7/2017
 Конкурсна документација

Позив

 Одлуга о додели уговора