ЈН за 2018. год.

План јавних набавки за 2018 годину

 

Датум Назив тендера Документација Допуна конкурсне документације
 12.02.2018  ЈНМВ 01/2018 Стоматолошки материјал Позив
Конкурсна документацијаОдлукаОдлука
 Допуна конкурсне документације

Продужење рока за подношење понуда

 19.2.2018  ЈНМВ 02/2018 Средства за одржавање хигијене  Позив

Конкурсна документација

Одлука

Обавештење о закљученом уговору

 Питања и одговори

Питања и одговори 2

Измена конкурсне документације

Обавештење

 5.3.2018  ЈНМВ 03/2018 Специјалистичко консултативне услуге  Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Закључен уговор

  20.3.2018  ЈНМВ 04/2018
Санитетски и други материјал
 Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора 2

Одлука о обустави поступка 2

 Питања и одговори

Питања и одговори 2

 26.3.2018 ЈНМВ 05/2018 Канцеларијски материјал, здравствени образци и тонери Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 Питања и одговори
 27.3.2018  ЈНМВ 06/2018 Набавка уље за ложење  Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 Обавештење
 13.4.2018  ЈНМВ 07/2018 Гориво за санитетска возила Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 27.4.2018  ЈНМВ 08/2018 РО материјал  Позив
Конкурсна документацијаОдлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору
31.10.2018 ЈНМВ 10/2018 Позив
Конкурсна документација

 

Овде можете преузети сву потребну документацију везану за јавне набавке Дома здравља Уб.

Leave a Reply