ЈН за 2016. год.

План јавних набавки за 2016 годину 

 

Датум Назив тендера Документација Допуна конкурсне документације
 21.03.2016  ЈНМВ 01/2016 Потрошни и санитетски материјал за стоматологију Позив
Конкурсна документација
Обавештење
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 1/2016
Обавештење о закљученом уг.
Допуна конкурсне док.

Измена и допуна конкурсне док.

Питање у вези конк. док.

 05.04.2016  ЈНМВ 2/2016 Специјалистичко консултативне-делатности Позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 2/2016
Обавештење о закљученом уг.
 
 27.05.2016  ЈНМВ 3/2016 Санитетски и други материјал по партијама  Позив
 Конкурсна документација
 Одлука о додели уговора за  ЈНМВ 3/2016
Обавештење о закљученом уг.
Измена и допуна конкурсне док.

Питање у вези конк. док.

Одговор на појашњење

Питање и одг. у вези конк. док.

Питање и одг. у вези конк. док.

 01.06.2016  ЈНМВ 4/2016 Гориво за санитетска возила  Позив
 Конкурсна документација
 Одлука о додели уговора за  ЈНМВ 4/2016
Обавештење о закљученом уг.
 
 12.09.2016  ЈНМВ 5/2016 РТГ материјал Позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 5/2016
Обавештење о закљученом уг.
 
 13.09.2016  ЈНМВ 6/2016 Уље за ложење  Позив
 Конкурсна документација
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 6/2016
Обавештење о закљученом уг.
 
       
       
       

 

Овде можете преузети сву потребну документацију везану за јавне набавке Дома здравља Уб.

Leave a Reply