Финансијски извештаји

Дневни финансијски извештаји

Мај 2023

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 30.05.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 29.05.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 27.05.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 26.05.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 25.05.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 24.05.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 23.05.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 22.05.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 20.05.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 19.05.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 18.05.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 17.05.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 16.05.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 15.05.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 13.05.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 12.05.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 11.05.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 10.05.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 09.05.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 08.05.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 06.05.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 05.05.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 04.05.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 03.05.2023.

Април 2023

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 29.04.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 28.04.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 27.04.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 26.04.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 25.04.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 24.04.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 22.04.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 21.04.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 20.04.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 19.04.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 18.04.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 14.04.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 13.04.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 12.04.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 11.04.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 10.04.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 08.04.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 07.04.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 06.04.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 05.04.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 04.04.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 03.04.2023.

Март 2023

 

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 31.03.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 30.03.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 29.03.2023. –

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 28.03.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 27.03.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 24.03.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 23.03.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 22.03.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 21.03.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 20.03.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 17.03.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 16.03.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 15.03.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 14.03.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 13.03.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 10.03.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 09.03.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 08.03.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 07.03.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 06.03.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 03.03.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 02.03.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 01.03.2023.

Фебруар 2023

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 28.02.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 27.02.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 24.02.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 23.02.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 22.02.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 21.02.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 20.02.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 17.02.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 14.02.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 13.02.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 10.02.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 09.02.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 08.02.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 07.02.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 06.02.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 03.02.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 02.02.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 01.02.2023.

Јануар 2023

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 31.01.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 30.01.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 27.01.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 26.01.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 25.01.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 24.01.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 23.01.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 20.01.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 19.01.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 18.01.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 17.01.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 16.01.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 13.01.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 12.01.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 11.01.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 10.01.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 09.01.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 06.01.2023.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 05.01.2023,

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 04.01.2023,

Децембар 2022

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 31.12.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 30.12.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 29.12.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 28.12.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 27.12.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 26.12.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 23.12.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 22.12.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 21.12.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 20.12.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 19.12.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 16.12.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 15.12.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 14.12.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 13.12.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 12.12.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 09.12.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 08.12.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 07.12.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 06.12.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 05.12.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 02.12.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 01.12.2022.

Новембар 2022

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 30.11.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 29.11.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 28.11.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 25.11.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 24.11.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 23.11.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 22.11.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 21.11.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 18.11.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 17.11.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 16.11.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 15.11.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 14.11.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 10.11.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 09.11.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 08.11.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 07.11.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 04.11.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 03.11.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 02.11.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 01.11.2022.

Октобар 2022

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 31.10.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 28.10.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 27.10.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 26.10.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 25.10.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 24.10.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 21.10.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 20.10.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 19.10.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 18.10.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 17.10.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 13.10.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 12.10.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 11.10.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 10.10.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 07.10.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 06.10.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 05.10.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 04.10.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 03.10.2022.

Септембар 2022

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 30.09.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 29.09.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 28.09.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 27.09.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 26.09.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 23.09.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 22.09.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 21.09.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 20.09.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 19.09.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 16.09.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 15.09.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 14.09.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 13.09.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 12.09.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 09.09.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 08.09.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 07.09.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 06.09.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 05.09.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 02.09.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 01.09.2022.

Август 2022

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 31.08.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 30.08.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 29.08.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 26.08.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 25.08.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 24.08.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 23.08.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 22.08.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 19.08.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 18.08.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 17.08.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 16.08.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 15.08.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 12.08.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 11.08.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 10.08.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 09.08.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 08.08.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 05.08.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 04.08.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 03.08.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 02.08.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 01.08.2022.

Јул 2022

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 29.07.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 28.07.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 27.07.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 26.07.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 25.07.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 22.07.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 21.07.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 20.07.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 19.07.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 18.07.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 15.07.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 14.07.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 13.07.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 12.07.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 11.07.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 08.07.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 07.07.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 06.07.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 05.07.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 04.07.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 01.07.2022.

Јун 2022

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 30.06.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 29.06.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 28.06.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 27.06.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 24.06.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 23.06.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 22.06.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 21.06.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 20.06.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 17.06.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 16.06.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 15.06.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 14.06.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 13.06.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 10.06.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 09.06.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 08.06.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 07.06.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 06.06.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 03.06.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 02.06.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 01.06.2022.

Мај 2022

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 31.05.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 30.05.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 27.05.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 26.05.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 25.05.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 24.05.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 23.05.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 20.05.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 19.05.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 18.05.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 17.05.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 16.05.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 13.05.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 12.05.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 11.05.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 10.05.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 09.05.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 06.05.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 05.05.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 04.05.2022.

Април 2022

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 29.04.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 28.04.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 27.04.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 26.04.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 21.04.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 20.04.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 19.04.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 18.04.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 15.04.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 14.04.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 13.04.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 12.04.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 08.04.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 07.04.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 06.04.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 05.04.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 04.04.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 01.04.2022.

Март 2022

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 31.03.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 30.03.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 29.03.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 28.03.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 25.03.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 24.03.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 23.03.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 22.03.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 21.03.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 18.03.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 17.03.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 16.03.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 15.03.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 14.03.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 11.03.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 10.03.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 09.03.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 08.03.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 07.03.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 04.03.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 03.03.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 02.03.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 01.03.2022.

Фебруар 2022

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 28.2.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 24.2.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 23.2.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 22.2.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 21.2.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 18.02.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 17.02.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 14.02.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 11.02.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 10.02.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 09.02.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 08.02.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 07.02.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 04.02.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 03.02.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 02.02.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 01.02.2022.

Јануар 2022

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 31.01.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 28.01.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 27.01.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 26.01.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 25.01.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 24.01.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 21.01.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 20.01.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 18.01.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 17.01.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 14.01.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 13.01.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 12.01.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 11.01.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 10.01.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 06.01.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 05.01.2022.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 04.01.2022.

Децембар 2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 31.12.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 30.12.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 29.12.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 28.12.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 27.12.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 24.12.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 23.12.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 22.12.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 21.12.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 20.12.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 17.12.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 16.12.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 15.12.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 14.12.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 13.12.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 10.12.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 09.12.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 08.12.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 07.12.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 06.12.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 03.12.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 02.12.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 01.12.2021.

Новембар 2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 30.11.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 29.11.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 26.11.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 25.11.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 24.11.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 23.11.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 22.11.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 19.11.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 18.11.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 17.11.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 16.11.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 15.11.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 12.11.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 10.11.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 09.11.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 08.11.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 05.11.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 04.11.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 03.11.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 02.11.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 01.11.2021.

Октобар 2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 29.10.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 28.10.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 27.10.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 26.10.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 25.10.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 22.10.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 21.10.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 20.10.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 19.10.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 18.10.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 15.10.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 14.10.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 13.10.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 12.10.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 11.10.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 08.10.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 07.10.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 06.10.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 05.10.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 04.10.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 01.10.2021.

Септембар 2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 30.09.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 29.09.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 28.09.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 27.09.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 24.09.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 23.09.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 21.09.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 20.09.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 17.09.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 16.09.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 15.09.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 13.09.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 10.09.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 09.09.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 08.09.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 07.09.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 06.09.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 03.09.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 02.09.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 01.09.2021.

Август 2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 31.08.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 30.08.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 27.08.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 26.08.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 25.08.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 24.08.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 23.08.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 20.08.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 18.08.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 17.08.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 16.08.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 13.08.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 12.08.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 11.08.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 10.08.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 09.08.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 06.08.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 05.08.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 04.08.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 03.08.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 02.08.2021.

Јул 2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 30.07.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 29.07.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 28.07.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 27.07.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 26.07.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 23.07.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 22.07.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 21.07.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 20.07.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 19.07.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 16.07.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 15.07.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 14.07.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 13.07.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 12.07.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 09.07.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 08.07.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 07.07.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 06.07.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 05.07.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 02.07.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 01.07.2021.

Јун 2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 30.06.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 29.06.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 28.06.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 25.06.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 24.06.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 23.06.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 22.06.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 21.06.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 18.06.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 17.06.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 16.06.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 15.06.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 14.06.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 11.06.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 10.06.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 09.06.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 08.06.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 07.06.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 04.06.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 03.06.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 02.06.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 01.06.2021.

Мај 2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 31.05.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 28.05.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 27.05.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 26.05.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 25.05.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 24.05.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 21.05.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 20.05.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 19.05.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 18.05.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 17.05.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 14.05.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 13.05.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 12.05.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 11.05.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 10.05.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 07.05.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 06.05.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 05.05.2021.

Април 2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 29.04.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 28.04.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 27.04.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 26.04.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 23.04.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 22.04.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 21.04.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 20.04.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 19.04.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 16.04.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 15.04.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 14.04.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 13.04.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 12.04.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 09.04.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 07.04.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 08.04.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 06.04.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 05.04.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 02.04.2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 01.04.2021.

Март 2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 31.03.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 30.03.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 29.03.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 26.03.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 25.03.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 24.03.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 23.03.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 22.03.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 19.03.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 18.03.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 17.03.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 16.03.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 15.03.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 12.03.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 11.03.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 10.03.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 09.03.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 08.03.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 05.03.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 04.03.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 03.03.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 02.03.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 01.03.2021 .

Фебруар 2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 26.02.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 25.02.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 24.02.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 23.02.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 22.02.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 19.02.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 18.02.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 17.02.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 12.02.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 11.02.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 10.02.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 09.02.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 08.02.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 05.02.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 04.02.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 03.02.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 02.02.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 01.02.2021 .

Јануар 2021.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 29.01.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 28.01.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 27.01.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 26.01.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 25.01.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 22.01.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 21.01.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 20.01.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 19.01.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 18.01.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 15.01.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 14.01.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 13.01.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 12.01.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 11.01.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 06.01.2021 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 04.01.2021 .

Децембар 2020.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 31.12.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 30.12.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 29.12.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 28.12.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 25.12.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 24.12.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 23.12.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 22.12.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 21.12.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 17.12.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 16.12.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 15.12.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 14.12.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 11.12.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 10.12.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 09.12.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 08.12.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 07.12.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 04.12.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 03.12.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 02.12.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 01.12.2020 .

Новембар 2020.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 30.11.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 27.11.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 26.11.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 25.11.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 24.11.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 23.11.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 20.11.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 19.11.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 18.11.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 17.11.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 16.11.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 13.11.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 12.11.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 10.11.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 09.11.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 06.11.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 05.11.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 04.11.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 03.11.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 02.11.2020 .

Октобар 2020.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 30.10.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 29.10.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 28.10.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 27.10.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 26.10.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 23.10.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 22.10.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 21.10.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 20.10.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 19.10.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 16.10.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 15.10.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 14.10.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 13.10.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 12.10.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 09.10.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 08.10.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 07.10.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 06.10.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 05.10.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 02.10.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 01.10.2020 .

Септембар 2020.

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 30.09.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 29.09.2020 .

Стање средстава на буџетском-рачуну Дома здравља Уб на дан 28.09.2020 .

Стање-средстава-на-буџетском-рачуну-Дома-здравља-Уб-на-дан-24.09.2020-.

Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан 23.09.2020 .

Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан 22.09.2020 .

Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан 21.09.2020

Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан 18.09.2020

Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан 17.09.2020

Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан 16.09.2020.

Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан 15.09.2020.

Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан 14.09.2020.

Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан 11.09.2020.

Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан 10.09.2020.

Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан 09.09.2020.

Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан 08.09.2020.

Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан 07.09.2020.

Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан 04.09.2020.

Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан 03.09.2020.

Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан 02.09.2020

Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан 01.09.2020.

Август 2020.

  • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан31.08.2020. –Преузмите »
  • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан28.08.2020. –Преузмите »
  • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан27.08.2020. –Преузмите »
  • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан26.08.2020. –Преузмите »
  • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан25.08.2020. –Преузмите »
  • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан24.08.2020. –Преузмите »
  • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан21.08.2020. –Преузмите »
  • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан20.08.2020. –Преузмите »
  • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан19.08.2020. –Преузмите »
  • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан18.08.2020. –Преузмите »
  • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан17.08.2020. –Преузмите »
  • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан14.08.2020. –Преузмите »
  • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан13.08.2020. –Преузмите »
  • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан12.08.2020. –Преузмите »
  • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан11.08.2020. –Преузмите »
  • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан10.08.2020. –Преузмите »
  • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан07.08.2020. –Преузмите »
  • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан06.08.2020. –Преузмите »
  • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан05.08.2020. –Преузмите »
  • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан04.08.2020. –Преузмите »
  • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан03.08.2020. –Преузмите »

Jul 2020.

   • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан30.07.2020. –Преузмите »
   • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан29.07.2020. –Преузмите »
   • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан28.07.2020. –Преузмите »
   • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан27.07.2020. –Преузмите »
   • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан22.07.2020. –Преузмите »
   • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан21.07.2020. –Преузмите »
   • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан20.07.2020. –Преузмите »
   • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан17.07.2020. –Преузмите »
   • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан16.07.2020. –Преузмите »
   • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан15.07.2020. –Преузмите »
   • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан14.07.2020. –Преузмите »
   • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан13.07.2020. –Преузмите »
   • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан10.07.2020. –Преузмите »
   • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан09.07.2020. –Преузмите »
   • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан08.07.2020. –Преузмите »
   • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан07.07.2020. –Преузмите »
   • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан06.07.2020. –Преузмите »
   • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан03.07.2020. –Преузмите »
   • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан02.07.2020. –Преузмите »
   • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан01.07.2020. –Преузмите »

Jun 2020.

    • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан30.06.2020. –Преузмите »
    • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан29.06.2020. –Преузмите »
    • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан26.06.2020. –Преузмите »
    • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан25.06.2020. –Преузмите »
    • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан24.06.2020. –Преузмите »
    • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан23.06.2020. –Преузмите »
    • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан22.06.2020. –Преузмите »
    • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан19.06.2020. –Преузмите »
    • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан18.06.2020. –Преузмите »
    • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан17.06.2020. –Преузмите »
    • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан16.06.2020. –Преузмите »
    • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан15.06.2020. –Преузмите »
    • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан12.06.2020. –Преузмите »
    • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан11.06.2020. –Преузмите »
    • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан10.06.2020. –Преузмите »
    • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан09.06.2020. –Преузмите »
    • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан08.06.2020. –Преузмите »
    • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан05.06.2020. –Преузмите »
    • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан04.06.2020. –Преузмите »
    • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан03.06.2020. –Преузмите »
    • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан02.06.2020. –Преузмите »
    • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан01.06.2020. –Преузмите »

Maj 2020.

     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан29.05.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан28.05.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан27.05.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан26.05.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан25.05.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан22.05.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан21.05.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан20.05.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан19.05.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан18.05.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан15.05.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан14.05.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан14.05.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан12.05.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан11.05.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан08.05.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан07.05.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан06.05.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан05.05.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан04.05.2020. –Преузмите »

Април 2020.

     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан30.04.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан29.04.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан27.04.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан23.04.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан22.04.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан21.04.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан16.04.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан15.04.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан15.04.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан13.04.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан10.04.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан08.04.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан06.04.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан03.04.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан02.04.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан01.04.2020. –Преузмите »

Mart 2020.

     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан31.03.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан30.03.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан27.03.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан26.03.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан24.03.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан23.03.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан20.03.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан19.03.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан18.03.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан17.03.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан16.03.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан13.03.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан12.03.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан11.03.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан10.03.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан09.03.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан06.03.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан05.03.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан04.03.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан03.03.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан02.03.2020. –Преузмите »

Фебруар 2020.

     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан28.02.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан27.02.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан26.02.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан25.02.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан24.02.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан21.02.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан20.02.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан19.02.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан18.02.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан14.02.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан13.02.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан12.02.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан11.02.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан10.02.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан07.02.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан06.02.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан05.02.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан04.02.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан03.02.2020. –Преузмите »

Јануар 2020.

     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан31.01.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан30.01.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан29.01.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан28.01.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан27.01.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан24.01.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан23.01.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан22.01.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан21.01.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан20.01.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан17.01.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан16.01.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан15.01.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан14.01.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан13.01.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан10.01.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан09.01.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан08.01.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан06.01.2020. –Преузмите »
     • Стање средстава на буџетском рачуну Дома здравља Уб на дан03.01.2020. –Преузмите »